ZMLUVY SPOLOČNOSTI


Nazov projektu: „Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach“ (kód ITMS: 26240220078)
(Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov)

Predmet obstarania: Dodávka hardvéru o softvéru (tovarov) pre administratívnu a výskumnú činnosť spojenú s implementáciou projektu.

Zmluva na stiahnutie (8,6MB - format *.pdf)
Dodatok ku zmluve na stiahnutie (1,5MB - format *.pdf)

Predmet obstarania: Katalyzátory.

Kúpna zmluva 1/02/2015 na stiahnutie (84kB - format *.pdf)

Príloha č. 2 - Cenník na stiahnutie (78kB - format *.pdf)[späť]