PREVÁDZKY


Spoločnosť Dekonta s.r.o. realizuje enviromentálne projekty a nakladanie s odpadmi v nasledujúcich objektoch:

Elektrárenská 1, Bratislava vedenie spoločnosti, infocentrum, administratíva, auditorská a inžinierska činnosť
Kuchyňa, okres Malacky zhromažďovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov, úprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov
Leopoldov zber, úprava a recyklácia vybraných druhov nebezpečných odpadov, manipulácia a nakladanie s tuhými odpadmi

[späť]