KONTAKT


Meno spoločnosti: DEKONTA s.r.o.
Zapísaná v: OS BA I, vložka 9244/B, odd.: Sro
Sídlo spoločnosti: Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Róbert Varga - konateľ
tel.: +421 907 223 927
email: dekonta(at)dekontasro.sk
IČO: 31 398 553
IČ DPH: SK2020306453[späť]