KONTAKT


Meno spoločnosti: DEKONTA s.r.o.
Zapísaná v: OS BA I, vložka 9244/B, odd.: Sro
Sídlo spoločnosti: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Folkmann - konateľ
Ing. Jaromír Šutor - konateľ
tel.: +421 903 205 212
email: dekonta(at)dekontasro.sk
IČO: 31 398 553
IČ DPH: SK2020306453[späť]