HISTÓRIA SPOLOČNOSTI


Spoločnosť Dekonta s.r.o. bola založená v júli 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej zakladatelia sa podielali na činnosti EKO s.r.o. v ekologickej oblasti od roku 1991 a EKO - SES s.r.o. od r.1993, kde realizovali najväčšie dekontaminačné akcie ropného znečisťenia zemín v SR na lokaliách Lešť a Sliač. V oblasti nakladania s odpadmi boli činní predovšetkým v zbere a zneškodňovaní opotrebovaných ropných olejov (ORO) a odpadov s obsahom polychlorovaných bifenylov (PCB).Táto činnosť sa stala neskôr základným predmetom činnosti spoločnosti Dekonta s.r.o.obr.č.1 Vojenský výcvikový priestor Lešť

obr.č.2 Lokalita Vlkanová

obr.č.3 ČS PHM Slovnaft a.s. - Lokalita Veľké Kapušany

obr.č.4 ČS PHM Slovnaft a.s. - Lokalita Veľké Kapušany
[späť]